Paketering

Paketering av varor och tjänster (även upplevelser, metoder, personal mm) är en viktig faktor som medför ökad försäljning och framgångsrik marknadsföring, oavsett vilken typ av företag ni bedriver. Att arbeta med paketering innebär att sätta sitt sortiment samt att beskriva och visualisera det på ett tydligt, enkelt sätt som är attraktivt och lätt att ta till sig för kunden.

Det första steget i paketeringen är att identifiera och definiera vad det är man faktiskt säljer d.v.s. erbjudandet eller erbjudanden. När man driver ett företag ser man ofta det man erbjuder som självklart och tror därför att det är lika uppenbart för kunderna. Tyvärr är så inte fallet, vilket gör paketeringen oerhört viktig och dessutom nyttig även internt för att alla inom ett företag ska veta vad ni som företag ska kommunicera till era kunder och på vilket sätt. I paketeringsprocessen blir det också ofta tydligt att man har mycket mer att erbjuda sina kunder än man insett själv. Förutom faktiska produkter och tjänster kanske kunderna får en hög grad av service, en upplevelse eller så kanske ni utövar en hållbar unik metod i ert arbete? Genom paketering hittar ni era unika fördelar och hållbara värdeerbjudanden samt visualiserar dem för er målgrupp.

Vi har arbetat med processen för paketering i över 20 år och applicerat den på en mängd olika företag och branscher. Kunskapen och erfarenheten vi samlat på oss under resans gång har resulterat i ett optimerat och hållbart arbetssätt som kan appliceras på nya företag i behov av paketering.

Arbetsprocess

Arbetsprocessen börjar med ett antal workshops beroende på företagets storlek, där nyckelkompetenser och olika avdelningar deltar. Det är viktigt att alla som har något att tillföra är med och inte bara ledningsgruppen, för att så många aspekter och synvinklar som möjligt ska fångas upp och paketeringen bli så heltäckande som möjligt. Vår långa erfarenhet av workshops har gjort att vi vet vilka frågor som ska ställas och på vilket sätt för att vi ska få ut så mycket som möjligt från deltagarna. Viktigt är att hålla paketeringsövningarna på förmiddagen när alla är utvilade och kreativa samt att hålla dem på en prestigelösnivå och säkerställa att alla som deltar får möjlighet att uttala sig. Under workshopen dokumenteras alla idéer och förslag på erbjudanden i en lista för att ingenting ska tappas bort. Blir listan lång väljs sedan de viktigaste värdeerbjudandena och fördelarna ut som prioriterade områden för paketering.

Det är inte ovanligt att deltagarna i efterhand kommer på erbjudanden som de inte först kom att tänka på under workshopen, varför det är viktigt att följa upp paketeringsövningarna när en tid passerat – antingen med ytterligare workshops eller via individuella samtal.

Paketera och beskriva erbjudanden i text

Nästa steg i paketeringen är att beskriva sina värdeerbjudanden i text. En bastext tas fram för varje produkt, tjänst, upplevelse eller kundfördel som på ett enkelt, konkret och tydligt sätt beskriver erbjudandet. Texten ska utgå ifrån mottagaren, som troligtvis inte vet eller kan lika mycket som er. Texten kan med fördel skrivas i två versioner, en mer säljande text och en som är sökordsoptimerad och som används på exempelvis hemsida för att sidan ska hamna högt uppe i sökmotorernas resultat.

Exempel på frågor som kan besvaras av den beskrivande texten i paketeringen är:

Vinsterna med paketering – att skörda frukterna av arbetet

När väl paketeringen av värdeerbjudandet och texten är på plats kan den användas på olika sätt och i en mängd olika kanaler såsom trycksaker, annonser, säljstöd, sociala medier och på webben. Det medför en röd tråd i de budskap som förmedlas till kunderna så att de alltid känner igen sig. Dessutom sparas mycket tid då de färdigpaketerade texterna utgör ett basmaterial som används om och om igen i stället för att nytt material ska produceras varje gång en marknadsförings- eller säljaktivitet ska genomföras. Komplettera gärna det paketerade materialet med kundintervjuer och utlåtanden om respektive erbjudande. En annan kunds upplevelse och omdöme om produkten, tjänsten eller erbjudandet väger ofta tyngre än ett företags egen marknadsföring.

Läs mer om vår metod för affärsutveckling »