Paketering av produkter, tjänster, maskiner och metoder

Paketering

Oavsett om ert företag är framgångsrikt eller har problem med försäljning och lönsamhet har ni mycket att tjäna på att se över er Paketering av produkter och tjänster. Rätt genomförd Paketering hjälper er att uppnå ökad försäljning och lönsamhet. Paketeringen är den grund som ni utgår från i ert fortsatta arbete med försäljningskanalerna t.ex. sociala medier, webbplatsen, era egna säljare och i annonser.

Den stora utmaningen i marknadsföring och försäljning är ofta den sk Paketeringen vilket innebär att klarlägga erbjudande och sortiment samt att beskriva respektive produkt, tjänst, metod eller maskin utifrån kundnytta. En inventering av kompetens och kunskap tillsammans med produkter och maskiner.

Utan ett genomtänkt erbjudande till kunderna blir det svårt att nå ut med en effektiv försäljning och att få rätt betalt för det som ni levererar. Paketeringen hjälper er öka lönsamheten genom att vässa utbudet och det fungerar oavsett om verksamheten går bra eller dåligt. Först när ni har kontroll över era produkter och tjänster har ni förutsättningarna som krävs för att ni ska få full utdelning av ert försäljningsarbete.
Ett exempel är att omvandla kostnader till intäkter. Det kan uppnås genom att man konverterar mervärden (som ni tidigare erbjudit kostnadsfritt) till tjänster som ni istället kan ta betalt för. Många företag skänker bort tjänster utan att vare sig synliggöra dem mot kunderna eller ta betalt för dem. Här finns alltså en dold möjlighet till bättre affärer och ökad lönsamhet.

För att visa hur viktig Paketeringen är, se Kunskapsträdet nedan.
Paketering - Kunskapsträdet

Utgår man från kunskapsträdet och arbetar sig nerifrån och upp och startar med den strategiska genomlysningen får ert företag de rätta förutsättningarna att utvecklas och växa.
Det är viktigt att genomföra grundarbetet ordentligt då det senare påverkar alla andra delar.

1. Strategisk genomlysning
Ansoff, PM-matrisen och andra typer av modeller

2. Paketering
Skapa en attraktiv paketering av det ni har att erbjuda. Inventera er kompetens och kunskap tillsammans med era produkter och maskiner och beskriv sedan respektive produkt, tjänst, metod och maskin utifrån den kundnytta som de genererar.

3. Presentation
Ta fram presentationsmaterial t.ex. lyckade referenscase, broschyrer, filmer m.m. med basen från paketeringen. Materialet ska utformas för att kunna användas i alla tänkbara kanaler och ska även innehålla viktiga nyckelord.

4. Kundregister
Skapa ett kundregister där du även samlar viktig information kring befintliga och potentiella kunder.

5. Grenarna – kanalerna
Nu är det dags att arbeta med marknadsföring och försäljning genom de olika kanalerna. Använd resultatet från paketeringen och presentationsmaterialet som tagits fram i steg 2 och 3 ovan och använd det i valda försäljningskanaler.

6. Kunder
Om ni arbetat igenom alla steg i rätt ordning kommer det att påverka er försäljning positivt och öka er lönsamhet.

Ofta ”glömmer” företagen paketeringen och jobbar en hel del med affärside, vision och olika modeller och i bästa fall PM matrisen för att hoppa över paketeringen och börja med kanalerna vilket ger dåliga hemsidor, dåligt underlag för säljarna mm.
Försöker ni att ta genvägar och struntar i Paketeringen eller slarvar med några av stegen kommer kunderna att ha svårt att förstå ert erbjudande och vilka fördelar det ger dem.
Ni kommer att få problem att fylla er webbplats med relevant säljande information och den kommer inte heller att vara lika lätt att hitta på sökmotorer som Google. Säljarna får svårare att sälja era produkter & tjänster om de inte har ett genomtänkt säljmaterial och tydliga säljargument. Annonser blir urvattnade och uddlösa osv.


Vitendo Affärsutveckling kan hjälpa er med en effektiv Paketering, vilket innebär att vi inte bara gör en inventering av era respektive erbjudanden (och ert sortiment) utan vi skapar också beskrivningar av alla delar som sedan används i produktblad, broschyrer, material till webbplatsen, säljpärmar mm.
» Kontakta Vitendo för mer information

Via länken nedan kan ni läsa mer om  våra referenser inom paketering och vad vi gjort för våra olika kunder. Där hittar ni även mer information om Vitendo.
» Referenser inom paketering

Paketering innebär att vi beskriver ert erbjudande i ett större sammanhang.
Idag pratar man mycket om att kunna skilja sig från sina konkurrenter.
-  Paketeringen är svaret!